FANDOM


Autor: Henio z Tesco
Fanon alternatywny
Category Artykuł niewłaściwie skategoryzowany
Ten artykuł wymaga uzupełnienia kategorii.

Ten artykuł został niewłaściwie skategoryzowany lub nie zawiera żadnych kategorii.

Not Artykuł do poprawki
Ten artykuł wymaga stylistycznych poprawek.

Ten artykuł wymaga poprawy pod względem stylistycznym lub ponownej redakcji.

Yadzia, a potem Darth Gerta jest siostrą Yody. Kumplowała się z Yaddle i często przebywała w bibliotece holokronów. Pod koniec swego życia szkoliła Ezrę Bridgera. Zginęła w 2 BBY, jednak potem zostal ożywiona . Była wtedy Darth Gertą. Za namową brata snow przeszła na jasną stronę. Jej znajomą była też Gran.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.