FANDOM


A
lternatywy


Artykuł niepoprawny stylistycznie
Ten artykuł wymaga poprawy pod względem stylistycznym lub ponownej redakcji.
Artykuł do rozwinięcia
Ten artykuł wymaga bardziej lub mniej gruntownej edycji, przeprowadzonej w oparciu biografię z Sagi Mariuszka.

Staś Palpatin to syn Sheeva Palpatina i Lei Windowej.