FANDOM


Autor: Henio z Tesco
Fanon alternatywny
Category Artykuł niewłaściwie skategoryzowany
Ten artykuł wymaga uzupełnienia kategorii.

Ten artykuł został niewłaściwie skategoryzowany lub nie zawiera żadnych kategorii.

Hejterzy są wrogami wszystkich mieszkańców planety Minecraft (no... prawie wszystkich).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.