FANDOM


A
lternatywy
Not Artykuł niepoprawny stylistycznie
Ten artykuł wymaga poprawy pod względem stylistycznym lub ponownej redakcji W tym artykule należy poprawić linki.

Gran Den-Ma – tajna Jedi, babcia Turbana i rebeliantka. Żyje do dzisiaj i nie chce przejść na ciemną stronę.

Ja za stara na ciemną stronę jestem wnusiu! Kości mnie bolą!!! Gran do 'wnusia Turbana


Ukrywa, że miała romans z Palpatinem i wie, że Staś Palpatine jest w jej rodzinie.