FANDOM


Autor: Henio z Tesco
Fanon alternatywny
Premiera 14 grudnia 2017. Dołącz do dyskusji!
Edit Artykuł do poszerzenia.
Ten artykuł wymaga poszerzenia o informacje podane w innych źródłach.

Ten artykuł wymaga bardziej lub mniej gruntownej edycji, przeprowadzonej w oparciu informacje z Opowieści z Kywalker.

Dino Szczepan był dowódcą wojsk powietrznolądowych w Imperium Turbana. Był inteligentnym dinozauro-jaszczurem z odległej planety Mono IV.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.