FANDOM


A
lternatywy
Edit
Artykuł do rozwinięcia
Ten artykuł wymaga bardziej lub mniej gruntownej edycji przeprowadzonej w oparciu o informacje podane gdzie indziej.
Darth Swacher był jednym z najstarszych Shitów ożywionych do Ogromnego Królestwa Shitów.