FANDOM


A
lternatywy

Darth Garmadon był Sithem ożywionym przez Stasia. Odmówił jednak współpracy i działał na własną rękę.