FANDOM


A
lternatywy
ALTERNATYWY
Artykuł do rozwinięcia
Ten artykuł wymaga bardziej lub mniej gruntownej edycji, przeprowadzonej w oparciu informacje z Opowieści z Kywalker.
Zobacz też…
Ten artykuł dotyczy postaci z Opowieści z Kywalker. Zobacz też: Crashera z Kywalker the Movies.

Crasher był szefem policji w Kywalker. Wylał Bena za to, że ponoć zrobił kupę do jego kawy...