FANDOMAutorzy: Gial Ackbar i Mustafar29
Fanon alternatywny (wersja kanoniczna)
Stubekobiego Może archiwa są niekompletne.
Ten artykuł wymaga bardziej lub mniej gruntownej edycji, przeprowadzonej w oparciu informacje z Opowieści z Kywalker.
Disambig-icon.png
Ten artykuł dotyczy postaci z Opowieści z Kywalker. Zobacz też: Crashera z Kywalker the Movies.

Crasher był szefem policji w Kywalker. Wylał Bena za to, że ponoć zrobił kupę do jego kawy...