FANDOM


Autor: Samalai
L
egendy

2 Kompania Piechoty Leśnej to oddział pozostający pod dowództwem kapitana Lock, w którego skład wchodziło 144 żołnierzy piechoty leśnej.